MEND THE GAP

Γεφύρωση του μισθολογικού και εργασιακού χάσματος μέσω της οικολογικής επιχειρηματικότητας

Σχετικά με το έργο Mend the Gap

Το Mend the Gap αφορά την κοινωνική ένταξη και την ένταξη των γυναικών στην αγορά εργασίας που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην οικονομική ανεξαρτησία και στην ένταξη στην αγορά εργασίας, λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών υπό τις οποίες ζουν (αναπηρία, μετανάστευση, διαβίωση σε απομακρυσμένες περιοχές, διακρίσεις λόγω φύλου στην κοινότητά τους, κ.λπ.). Χάρη σε ένα σύνολο καινοτόμων και ψηφιακών πόρων που θα παρέχει αυτό το έργο, στόχος μας είναι να υποστηρίξουμε τους εκπαιδευτές επαγγελματικής κατάρτισης να παρέχουν μαθήματα για την οικονομική ενδυνάμωση αυτών των γυναικών, βοηθώντας τις να ξεκινήσουν τις δικές τους οικολογικές επιχειρήσεις. Η εκπαιδευτική διαδρομή εστιάζει ιδιαίτερα στην οικονομική εκπαίδευση και χρηματοδότηση, που είναι απαραίτητες για την έναρξη μιας βιώσιμης επιχείρησης. Με την απόκτηση νέων δεξιοτήτων και εργαλείων, οι εκπαιδευτές αυτοί θα υποστηρίξουν τις γυναίκες εκπαιδευόμενες στα κέντρα και τα δίκτυά τους για να αυξήσουν την οικονομική τους ανεξαρτησία, γεγονός που θα ενδυναμώσει οικονομικά τις γυναίκες αυτές και θα συμβάλει στην κάλυψη του χάσματος μεταξύ των φύλων όσον αφορά την οικονομική ελευθερία και την εισοδηματική δύναμη σε ολόκληρη την ευρωπαϊκή αγορά εργασίας. Η αντιμετώπιση αυτού του μισθολογικού χάσματος μεταξύ των δύο φύλων είναι ένας από τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης, ο οποίος αποτελεί κεντρικό άξονα του παρόντος έργου. 

Ως εκ τούτου, το έργο απορρέει από την ανάγκη να μειωθεί το χάσμα αμοιβών και απασχόλησης των δύο φύλων στην εργασία που υπάρχει, σε διαφορετικό βαθμό, στην Ευρώπη, το οποίο επιδεινώνεται από την πανδημία COVID-19. Θα το επιτύχουμε αυτό μέσω της ανάπτυξης καινοτόμων και βιώσιμων εργαλείων μάθησης. Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων (EIGE), ο αντίκτυπος της πανδημίας έχει επιδεινώσει τα μακροχρόνια χάσματα μεταξύ των φύλων στην οικονομία: με τις γυναίκες να έχουν περισσότερες πιθανότητες να εγκαταλείψουν το εργατικό δυναμικό. Οι γυναίκες στις χώρες της ΕΕ έχουν πληγεί από την πανδημία COVID-19, επειδή αποτελούν τη συντριπτική πλειοψηφία των εργαζομένων στην υγεία και σε άλλες θέσεις εργασίας πρώτης γραμμής. Η πανδημία έχει επίσης επιφέρει αύξηση της ενδοοικογενειακής βίας κατά των γυναικών, αναφέρει η ετήσια έκθεση της ΕΕ για την ισότητα των φύλων. Σύμφωνα με τις τελευταίες μελέτες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το μισθολογικό χάσμα μεταξύ των δύο φύλων στην ΕΕ ανέρχεται στο 14,1% και έχει μεταβληθεί ελάχιστα την τελευταία δεκαετία. Αυτό σημαίνει ότι οι γυναίκες κερδίζουν κατά μέσο όρο 14,1% λιγότερο ανά ώρα από τους άνδρες. Οι εταίροι του Mend the Gap θα συνεργαστούν κατά τη διάρκεια αυτού του έργου για να προσπαθήσουν να "διορθώσουν" αυτό το χάσμα στις μισθολογικές κλίμακες μεταξύ ανδρών και γυναικών.

Εκπαιδευτικό υλικό

Για να αντιμετωπιστεί το μισθολογικό χάσμα μεταξύ των δύο φύλων και να αντιμετωπιστούν ορισμένα από τα εμπόδια στην οικονομική ανεξαρτησία που επηρεάζουν τις γυναίκες στην Ευρώπη σήμερα, το Mend the Gap θα αναπτύξει το ακόλουθο εκπαιδευτικό υλικό για γυναίκες και επαγγελματίες εκπαιδευτικούς:

Αποτέλεσμα Έργου 1

Μια εργαλειοθήκη αξιολόγησης των αναγκών των γυναικών, η οποία θα επιτρέψει στους εκπαιδευτικούς να αξιολογήσουν τις δεξιότητες που έχουν ήδη αποκτήσει οι γυναίκες και οι οποίες θα ήταν χρήσιμες για την έναρξη της οικολογικής τους επιχείρησης (επιχειρηματικές και βασικές κοινωνικές δεξιότητες, δεξιότητες διαχείρισης, τεχνικές και βαθιές δεξιότητες που αποκτήθηκαν κατά την εργασία σε συγκεκριμένους τομείς). Το εργαλείο αυτό θα σχεδιαστεί ειδικά για τους εκπαιδευτές ώστε να κατανοήσουν καλύτερα τα ενδιαφέροντα των γυναικών εκπαιδευομένων από την άποψη αυτή και θα τους επιτρέψει να προσαρμόσουν το μάθημά τους σύμφωνα με τις ανάγκες και τις προτιμήσεις των γυναικών.

Αποτέλεσμα Έργου 2

Ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης εκπαιδευτών για εκπαιδευτές επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, το οποίο περιλαμβάνει ένα πρόγραμμα για μαθήματα μικτής μάθησης σχεδιασμένα για εκπαιδευτικούς να διδάσκουν πρακτικές πράσινης επιχειρηματικότητας και χρηματοοικονομικής εκπαίδευσης σε γυναίκες με μειωμένες ευκαιρίες που επιθυμούν να ξεκινήσουν τη δική τους επιχείρηση. Το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει βίντεο, διαδραστικούς πόρους, PowerPoints και άλλο διδακτικό υλικό για τους εκπαιδευτές επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης

Αποτέλεσμα Έργου 3

Μια διαδικτυακή πλατφόρμα που θα παρέχει εύκολη, δωρεάν και άμεση πρόσβαση στα μαθήματα κατάρτισης και η οποία θα επιτρέπει επίσης την ολοκλήρωση των μαθημάτων για τους επαγγελματίες εκπαιδευτικούς σε μορφή μικτής μάθησης.

Σχετικά

Το Mend the Gap χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη του προγράμματος Erasmus+. Το έργο ξεκίνησε τον Δεκέμβριο του 2022 και θα διαρκέσει έως τον Νοέμβριο του 2024. 

Η ομάδα έργου Mend the Gap αποτελείται από επτά οργανισμούς από τη Γαλλία, την Ιταλία, την Ισπανία, την Ελλάδα και την Ιρλανδία που συνεργάζονται για την επίτευξη των στόχων του έργου και την επίτευξη των αναμενόμενων αποτελεσμάτων για τις γυναίκες και τους εκπαιδευτικούς στις περιοχές μας. Στο πλαίσιο της ομάδας έργου, υπάρχει ισορροπία μεταξύ ΜΚΟ που παρέχουν εκπαίδευση και κατάρτιση σε γυναίκες και εταιρειών που έχουν υλοποιήσει στο παρελθόν επιτυχημένα έργα στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και της κυκλικής οικονομίας.

Νέα και Blog

Σε αυτή τη σελίδα θα βρείτε τα νέα μας, σύντομες αναρτήσεις καθώς και τα ενημερωτικά έντυπα και δελτία των έργων μας. Θα εμπλουτίζουμε αυτή τη σελίδα και θα την ενημερώνουμε τακτικά καθ' όλη τη διάρκεια του έργου.

Ενημερωτικό Δελτίο 1

Ενημερωτικό Δελτίο 2

Ενημερωτικό Δελτίο 3

Ενημερωτικό Δελτίο 4

Article 1

Article 2

Article 3

Mend The Gap Interviews

Πάρε μέρος στο Mend the Gap

Αν θέλετε να συμμετάσχετε στο πρόγραμμα Mend the Gap, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον τοπικό σας εταίρο:

Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι απόψεις και οι γνώμες που διατυπώνονται εκφράζουν αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών και δεν αντιπροσωπεύουν κατ'ανάγκη τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης και Πολιτισμού (EACEA). Η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο EACEA δεν μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι για τις εκφραζόμενες απόψεις. Αριθμός του έργου 2022-1-FR01-KA220-VET-000087337

 
elGreek
Scroll to Top